KLÍČOVÉ AKTIVITY

Fáze a aktivity projektu

Cílem klíčové aktivity je zajištění chodu realizace projektu s ohledem na řádné a včasné naplnění věcných cílů, dosažení naplánovaných monitorovacích indikátorů a správného výkaznictví směrem k poskytovateli podpory.