KLÍČOVÉ AKTIVITY

Fáze a aktivity projektu

Aktivita je zaměřena na tvorbu materiálů a metodik pro jejich využití v praxi. V rámci aktivity vznikne:

Sada materiálů pro robotickou interaktivní techniku s metodikami

Sada materiálů pro robotickou interaktivních techniku zahrnuje především učební pomůcky pro robotické programovatelné nástroje (edu toys) typu bluebot a beebot. Jedná se o didaktické karty ve speciálních i univerzálních variantách, cílené na rozvoj informačního/informatického myšlení žáků prostřednictvím tzv. řešení problémových situací (problem solving puzzles), karty zaměřené na rozvoj storytellingu (vyprávění příběhů), na demostraci jevů a také na hru a umělecký prožitek. Součástí sad bude sada playgroundů určený pro práci s beeboty/blueboty a proboty na 1. stupni ZŠ, playgroundy budou zahrnovat vybraná prostředí, která nejsou dosud běžně k dispozici na trhu (např. nemocnice, továrna, letiště, knihovna atd.). Veškeré materiály budou vytvářeny jak v podobě digitální – v předtiskové úpravě pro tisk, ale také v podobě prototypů, které budou testovány v prostředí ZŠ.

Kromě toho bude sada obsahovat také prototypy příslušenství pro systémy bluebot/beebot a probot, které půjdou snadno vytisknout na 3D tiskárně. Příslušenství bude umožňovat např. manipulovat s objekty reálného světa. Součástí sady bude rovněž metodika, která bude obsahovat vhodné postupy, jak zapojit materiály do výuky v rámci konkrétních předmětů či napříč předměty (v rámci mezipředmětových vztahů, projektové výuky apod.).

Sada materiálů pro systémy rozšířené reality na bázi MergeCube s metodikami

Merge Cube je vynikající pomůcka určená na zobrazování rozšířené reality (AR) v jakémkoli prostředí – včetně školy. Cílem projektu je přenést do tohoto prostředí 20 3D modelů využitelných v rámci výuky. Vzhledem k tomu, že systém MergeCube je v podstatě nezničitelný (texturovaná kostka - marker - je vyroben z pěnového materiálu a lze ji replikovat i z běžných materiálů, třeba z papíru – lze s ním pracovat naprosto bez omezení. Modely budou vycházet z potřeb školy, budou volně ke stažení, budou rovněž součástí systému Miniverse. Součástí sady je také metodika, jak lze se systémem MergeCube pracovat ve školním prostředí.