Vytváříme interaktivní obsah pro systémy rozšířené reality (augmented reality) s využitím pomůcky Merge Cube a dalších pomůcek podporujících AR.

Written by Projekt PIGŽU
Category: Slideshow
Hits: 1182