Vytváříme vlastní vzdělávací playgroundy, problémové situace, vzdělávací mapy, puzzle a dalších obsah. Vše je pro pedagogy a žáky k dispozici zdarma.

Written by Projekt PIGŽU
Category: Slideshow
Hits: 1280
Vytváříme interaktivní obsah pro systémy rozšířené reality (augmented reality) s využitím pomůcky Merge Cube a dalších pomůcek podporujících AR.

Written by Projekt PIGŽU
Category: Slideshow
Hits: 1447
Tvoříme nové druhy učebních pomůcek, testujeme je, experimentujeme... Hledáme způsoby, jak zlepšit a modernizovat vzdělávání.

Written by Projekt PIGŽU
Category: Slideshow
Hits: 1423
Usilujeme o přirozené a nenásilné propojení technologií a vzdělávání. Technologie by neměla být cílem, ale cestou k jeho dosažení. Úlohu učitele ovšem považujeme za nenahraditelnou.
Written by Projekt PIGŽU
Category: Slideshow
Hits: 1651

Prostřednictvím digitálních učebních materiálů s metodikami rozvíjíme informační gramotnost učitelů i žáků.

Written by Projekt PIGŽU
Category: Slideshow
Hits: 2453