Usilujeme o přirozené a nenásilné propojení technologií a vzdělávání. Technologie by neměla být cílem, ale cestou k jeho dosažení. Úlohu učitele ovšem považujeme za nenahraditelnou.
Written by Projekt PIGŽU
Category: Slideshow
Hits: 1650